• Siedziba Kościoła
  Kościół Chwały – Kościół Lokalny w Warszawie
  ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa
 • Telefony
  tel. +48 22 846 87 59
  kom. +48 534 827 836
 • Godziny pracy Biura Kościoła
  pon. – pt. 8:00 – 16:00
 • Adresy e-mail
  Biuro Kościoła – office@kosciolchwaly.pl
  Dziekan Szkoły – Janusz Szarzec – j.szarzec@kosciolchwaly.pl
 • Konto bankowe:
  Pekao S.A. II Oddział w Warszawie
  73 12401024 1111 0010 0108 2273